گروه مشاوران کسب و کار راد در افق چشم انداز سال 1400، برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، در جهت اعتلای دانش مدیریتی واحدهای کسب و کار، به عنوان چابک ترین، توانمندترین، قابل اعتمادترین، حرفه ای ترین، خلاق ترین و معتبرترین برند در حوزه های مختلف مشاوره، آموزش و توسعه سیستم های مدیریتی، در سطح استانداردهای علمی و بین المللی و انتقال دانش و تخصص از اقتصادهای پیشرو به واحدهای کسب و کار و اقتصاد کشور، با سرلوحه قرادادن مشتری مداری و نوآوری دارای بالاترین وضعیت رقابتی در سطح بین المللی خواهد بود.